Thay đổi trụ sở công ty có phải thay đổi mẫu dấu không?

Doanh nghiệp có quyền tự quyết định hình thức và nội dung con dấu. Trường hợp thay đổi trụ sở công ty có phải đổi mẫu dấu không?

Con dấu của doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp có quyền tự chủ về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp nhưng phải bao gồm những thông tin sau đây:

- Tên doanh nghiệp;

- Mã số doanh nghiệp.

Với quy định này, doanh nghiệp có quyền tự thiết kế mẫu dấu với nhiều hình dạng khác nhau (tròn, vuông, tam giác …) với nội dung mong muốn (tên, mã số doanh ngiệp, địa chỉ trụ sở …) và đăng ký số lượng con dấu tùy ý, miễn là đáp ứng yêu cầu bắt buộc có những thông tin nêu trên và thống nhất hình thức với nhau.

đổi trụ sở công ty có phải đổi mẫu dấu

Thay đổi trụ sở có phải thay đổi mẫu dấu không? (Ảnh minh họa)

Khi nào phải thông báo mẫu dấu?

Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;

- Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;

- Hủy mẫu con dấu.

Đối chiếu với quy định về nội dung bắt buộc của con dấu nêu trên thì khi thay đổi tên và mã số doanh nghiệp, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu.

Thay đổi trụ sở công ty có phải đổi mẫu dấu không?

Do doanh nghiệp có quyền tự quyết định về nội dung của con dấu, trong đó có việc thể hiện địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trên con dấu, vì vậy:

- Nếu trên con dấu có thể hiện thông tin về địa chỉ trụ sở chính thì khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thay đổi và thông báo thay đổi mẫu dấu;

- Nếu trên con dấu không thể hiện thông tin về địa chỉ trụ sở chính thì khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp không phải thay đổi và thông báo thay đổi mẫu dấu;

Như vậy, việc có phải thay đổi mẫu dấu hay không khi thay đổi trụ sở phụ thuộc vào việc trên con dấu có thể hiện thông tin về địa chỉ trụ sở chính hay không.

>> Sẽ không phải thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp?

Tuấn Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục