Tầm quan trọng của Điều lệ công ty không thể bỏ qua

Điều lệ công ty không phải là điều xa lạ đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và dân kinh doanh nói riêng. Nhưng không phải ai cũng hiểu tầm quan trọng của điều lệ công ty trong hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Điều lệ công ty là gì? Nội dung Điều lệ công ty

Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể điều lệ công ty là gì, song từ thực tiễn có thể hiểu, điều lệ công ty là một bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong quy định chung, thống nhất.

Theo Điều 25 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty gồm: Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ của công ty có các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp; đối với công ty cổ phần cần thêm nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần;

- Ngành, nghề kinh doanh của công ty;

- Cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

- Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty;

- Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh;

- Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp;

- Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty…

tầm quan trọng của điều lệ công ty
Tầm quan trọng của Điều lệ công ty không thể bỏ qua (Ảnh minh họa)

Tầm quan trọng của Điều lệ công ty

Điều lệ công ty - bản Hiến pháp của doanh nghiệp

Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc quản lý doanh nghiệp, được coi là Hiến pháp của doanh nghiệp.

Điều lệ doanh nghiệp quy định những vấn đề cốt lõi, quan trong trong hoạt động doanh nghiệp: Cơ cấu tổ chức, thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty; Nguyên tắc phân chia lợi nhuận; Giải quyết tranh chấp nội bộ…

Điều lệ công ty làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Điều lệ doanh nghiệp được soạn thảo căn cứ vào sự thống nhất ý chí của các đồng sở hữu do đó có giá trị áp dụng cao, xuyên suốt trong mọi hoạt động của công ty.

Hầu hết trong các hoạt động của công ty và các tranh chấp phát sinh thì những quy định của Điều lệ công ty sẽ được ưu tiên áp dụng nếu nội dung đó của Điều lệ không trái với quy định của pháp luật.

Điều lệ chính là căn cứ để giải quyết những tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động, giúp quản lý ổn định.

Điều lệ công ty xây dựng cơ chế hoạt động cho doanh nghiệp

Điều lệ công ty sẽ quy định cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty để từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ, có sự phân quyền rõ ràng sẽ khiến cho hoạt động của công ty thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.

Những nội dung được quy định trong Điều lệ công ty sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý công ty, các thành viên của công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ công ty, thúc đẩy sự hoạt động ổn định và phát triển cho công ty. Đó luôn là điều mong muốn của mỗi doanh nghiệp.

Với tầm quan trọng như vậy nhưng dường như Điều lệ công ty đang bị xem nhẹ, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ mới đây tại Công văn 2739/VPCP-ĐMDN, có đến 90 doanh nghiệp chép điều lệ mẫu trong Luật Doanh nghiệp - chỉ ghi y nguyên điều luật.

Đã đến lúc tất cả các doanh nghiệp cần rà soát lại Điều lệ, điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty để Điều lệ công ty thực sự phát huy hết vai trò.

Hậu Nguyễn

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất mới về báo cáo khai thác tài nguyên nước, doanh nghiệp cần lưu ý

Đề xuất mới về báo cáo khai thác tài nguyên nước, doanh nghiệp cần lưu ý

Đề xuất mới về báo cáo khai thác tài nguyên nước, doanh nghiệp cần lưu ý

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Tài nguyên nước. Sau đây là một số đề xuất mới tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Tài nguyên nước, trong đó đáng chú ý có các quy định về chế độ báo báo hoạt động khai thác tài nguyên nước.