Quyết định 155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------
Số: 155/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Bắc Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, THU HỒI
 HOẶC NHẬN LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM CỦA DOANH NGHIỆP
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;
Căn cứ khoản 2 điều 20 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 416/SLĐTBXH-VL ngày 20/4/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp theo khoản 2 điều 20 Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ.
Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Theo dõi, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh.
Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh về tình hình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ Trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện. thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.
TM. UBND TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 155/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 08/05/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Hành chính
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực