Mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả chuẩn và cách điền

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Sau đây là mẫu Tờ khai chính xác theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn cách điền chi tiết.

1. Mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Hiện nay, mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả đang áp dụng là mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:......................................................

Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):

...........................................................................................

Sinh ngày:…………tháng………..năm.............................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):..............................................................................

Ngày cấp:…………………………tại:................................

Địa chỉ:..................................................................................

Số điện thoại:……………………Email...............................

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả):         

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm:.......................................................................

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): .....................

Ngày hoàn thành tác phẩm:...................................................

Công bố/chưa công bố:...........................................................

Ngày công bố:.........................................................................

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):

..................................................................................................

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố…………………………..Nước..................

Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm - nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):          

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:...............................................................................

Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):................................................

Tác giả của tác phẩm gốc:.................................. Quốc tịch:……………

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:...............................................................

(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin:

..................................................................................... )

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:……………………………Quốc tịch.............................

Bút danh:..........................................................................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm...........................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu:..........................

Ngày cấp:……………………………..tại:......................................

Địa chỉ:..............................................................................................

Số điện thoại…………………….Email............................................

5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch..................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm......................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):..........................................................................................

Ngày cấp:………………..tại:.........................................................

Địa chỉ:............................................................................................

Số điện thoại……………………….Email.....................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):  

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:.....................

Cấp ngày…………..tháng…………….năm..................................

Tên tác phẩm:.................................................................................

Loại hình:........................................................................................

Tác giả:…………………………..Quốc tịch...................................

Chủ sở hữu:…………….……………..Quốc tịch...........................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:...............................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày…..tháng……năm………
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Hướng dẫn điền Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Khi điền thông tin trên Tờ khai đăng ký quyền tác giả cần lưu ý những điều sau:

- Người nộp tờ khai là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người thừa kế hay người được uỷ quyền.

- Nộp hồ sơ cho tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả.

- Ghi rõ tác phẩm thuộc loại hình nào.

- Đối với tác phẩm đã công bố thì phải ghi cụ thể ngày, tháng, năm công bố. Nếu là tác phẩm chưa công bố thì ghi “chưa công bố”.

- Ghi rõ hình thức phát hành bản sao của tác phẩm như: xuất bản, ghi âm, ghi hình,...

- Tóm tắt một cách ngắn gọn, súc tích về nội dung chính của tác phẩm.

- Khai toàn bộ các thông tin về tác giả và đồng tác giả (bao gồm tên gọi chính thức, bút danh, địa chỉ, số điện thoại, email,...).

- Khai đầy đủ thông tin về chủ sở hữu và đồng chủ sở hữu quyền tác giả (bao gồm tên gọi chính thức, địa chỉ, điện thoại, email,...).

- Ghi đầy đủ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu.

to khai dang ky quyen tac gia
Hướng dẫn điền Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Ảnh minh họa)

3. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả gồm những giấy tờ gì?

Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2022 quy định về hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, Tờ khai đăng ký quyền liên quan. Trong đó, Tờ khai làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về:
  • Người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;

  • Thời gian hoàn thành;

  • Tóm tắt về nội dung tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, cuộc biểu diễn hoặc chương trình phát sóng;

  • Tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

  • Thời gian, địa điểm và hình thức công bố;

  • Thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm với thông tin ghi trong tờ khai.

Tờ khai phải do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên, điểm chỉ.

-  02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

- Giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan.

- Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền.

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả.

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu thuộc sở hữu chung.

Ngoài Tờ khai đăng ký quyền tác giả và Tờ khai đăng ký quyền liên quan, các tài liệu khác cũng làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Trên đây là mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả và các thông tin liên quan. Nếu cần giải đáp thắc mắc khác liên quan đến quyền tác giả, quý khách hàng vui lòng gọi ngay đến số 0938.36.1919 để được các chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LuatVietnam hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục