Mẫu thông báo hoạt động khuyến mại mới nhất 2024

Trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, tổ chức khuyến mại là hình thức phổ biến để thúc đẩy và tìm kiếm cơ hội trong việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vậy mẫu thông báo hoạt động khuyến mại hiện nay thế nào?

1. Mẫu thông báo hoạt động khuyến mại mới nhất 2024

Mẫu thông báo hoạt động khuyến mại mới nhất
Mẫu thông báo hoạt động khuyến mại mới nhất (Ảnh minh hoạ)

Mẫu thông báo hoạt động khuyến mại hiện nay được áp dụng theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết về mẫu thông báo hoạt động khuyến mại để bạn đọc tham khảo:

TÊN THƯƠNG NHÂN 
‎ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

‎ ---------------

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: …………………..Fax:………………….. Email: ..........................................

Mã số thuế: .........................................................................................................................

Người liên hệ:………………………….. Điện thoại: ......................................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: ........................................................................................

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: .......................................................................................

3. Hình thức khuyến mại: ....................................................................................................

4. Thời gian khuyến mại: ....................................................................................................

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: .......................................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): .................................................................................

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: .........................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): .........

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …………………….

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ......................................................

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ..........................................................

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN 

‎ (Ký tên và đóng dấu)

2. Các hình thức khuyến mại nào phải thông báo hoạt động khuyến mại?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả Sở Công Thương nơi thương nhân dự kiến tổ chức khuyến mại (hay gọi là địa bàn thực hiện chương trình khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo các hình thức sau đây:

Các hình thức khuyến mại nào phải thông báo hoạt động khuyến mại?
Các hình thức khuyến mại nào phải thông báo hoạt động khuyến mại? (Ảnh minh hoạ)

- Thương nhân tổ chức để cho khách hàng tham gia vào các chương trình giải trí, văn hoá và nghệ thuật hoặc các sự kiện khác nhằm mục đích khuyến mại.

- Thương nhân đưa hàng mẫu, cung ứng các dịch vụ mẫu cho khách hàng dùng thử mà không phải trả tiền.

- Tặng hàng hoá và cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền.

- Thương nhân bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá cả thấp hơn so với giá bán trước đó, được áp dụng trong khoảng thời gian khuyến mại mà thương nhân đã thông báo, hay còn gọi là khuyến mại bằng hình thức giảm giá cho khách hàng.

- Bán hàng và cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu mua hàng hoặc phiếu sử dụng dịch vụ cho khách hàng.

- Bán hàng và cung ứng dịch vụ kèm với phiếu dự thi cho khách hàng để chọn ra người được trao thưởng, dựa theo thể lệ và giải thưởng đã được thương nhân công bố, hoặc các hình thức tổ chức thi, trao thưởng khác tương tự.

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ dựa trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hoá, dịch vụ của khách hàng, được thể hiện theo hình thức thẻ khách hàng hoặc phiếu ghi nhận giao dịch mua hàng hoá, dịch vụ của khách hàng hoặc theo các hình thức khác…

Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào thương nhân thực hiện khuyến mại theo các hình thức nêu trên đều phải làm thủ tục thông báo đến các Sở Công Thương.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, nếu thương nhân khuyến mại cho khách hàng theo các hình thức trên nhưng thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì thương nhân không cần phải thông báo hoạt động khuyến mại, cụ thể:

- Thương nhân thực hiện một trong các chương trình khuyến mại trên nhưng tổng giá trị của giải thưởng hoặc quà tặng trong chương trình dưới 100 triệu đồng.

- Thương nhân chỉ thực hiện việc bán hàng hoá và khuyến mại cho khách hàng thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc website trực tuyến.

3. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại [2024]

Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại hiện nay được áp dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại: Thương nhận chuẩn bị hồ sơ gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mãi theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

- Về thời hạn nộp thông báo chương trình khuyến mại: Hồ sơ phải được thương nhân gửi đến Sở Công Thương ít nhất trước 03 ngày làm việc tính đến khi thực hiện chương trình khuyến mại, thời hạn này được căn cứ theo:

  • Trong trường hợp thương nhân gửi qua đường bưu điện: Căn cứ theo ngày nhận được ghi trên vận đơn hoặc các hình thức khác tương đương.

  • Trong trường hợp thương nhân nộp trực tiếp đến Sở Công Thương: Căn cứ theo ngày được ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ mà Sở Công Thương xác nhận.

  • Trong trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Căn cứ theo thời gian được ghi nhận trên hệ thống thư điện tử, hoặc căn cứ vào ngày được ghi nhận trên hệ thống dịch vụ công.

- Về cách thức nộp hồ sơ thông báo thực hiện chương trình khuyến mại: Thương nhân được lựa chọn một trong các phương thức sau đây:

  • Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương, nơi mà thương nhận tổ chức chương trình khuyến mại.

  • Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại trực tiếp tại trụ sở của tất cả các Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức chương trình khuyến mại.

  • Nộp 01 bộ hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại qua thư điện tử, trong đó có kèm chữ ký điện tử hoặc bản scan thông báo khuyến mại có chữ ký và con dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử của các Sở Công Thương.

  • Thương nhân sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mà Sở Công Thương cung cấp.

Trên đây là những thông tin về mẫu thông báo khuyến mại mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc.
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giúp các nhà đầu tư nước ngoài thiết lập cơ sở kinh doanh với đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Vậy các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thế nào?