Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy chế trao giải thưởng cho doanh nghiệp

Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp
  • Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  • Loại dự thảo: Quyết định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Nội vụ
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

Tải dự thảo