Doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển qua loại hình doanh nghiệp nào?

Việc không có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi loại hình. Vậy, có thể chuyển đổi qua những loại hình doanh nghiệp nào?

Quy định của pháp luật

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 199 Luật doanh nghiệp 2014, theo đó là doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Việc chuyển đổi được thực hiện theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân và phải hội tụ đủ các điều kiện sau đây:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyển đổi không bị cấm đầu tư kinh doanh;

- Tên của doanh nghiệp chuyển đổi được đặt theo đúng quy định của pháp luật;

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi hợp lệ;

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;

- Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty TNHH một thành viên nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện nêu trên.

Có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành những loại hình nào?

Có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành những loại hình nào? (Ảnh minh họa)

Có thể chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành những loại hình nào?​

Như trên đã đề cập, pháp luật hiện hành chỉ cho phép chuyển đổi trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH mà chưa thể chuyển trực tiếp doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, mong muốn chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần vẫn có thể được thực hiện bằng cách gián tiếp, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định trên;

Bước 2: Chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2,3,4,5 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty TNHH và cũng có thể chuyển đổi gián tiếp thành công ty cổ phần.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giúp các nhà đầu tư nước ngoài thiết lập cơ sở kinh doanh với đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Vậy các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thế nào?

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Trong xuất nhập khẩu, có một loại hình là xuất nhập khẩu tại chỗ. Vậy xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Loại hàng hóa nào được thực hiện xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ? Thủ tục hải quan khi hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện như thế nào?