Danh sách văn bản về pháp luật doanh nghiệp mới nhất

Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các văn bản mới nhất còn hiệu lực hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2014, số 68/2014/QH13 để bạn đọc dễ dàng theo dõi, cập nhật và áp dụng.

Stt

Loại văn bản

Số hiệu

Tiêu đề

Ngày có hiệu lực

1

Luật

68/2014/QH13

Luật Doanh nghiệp 2014

01/7/2015

2

Nghị định

78/2015/NĐ-CP

Đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

3

81/2015/NĐ-CP

Về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước

05/11/2015

4

96/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

5

87/2015/NĐ-CP

Về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp

01/12/2015

6

93/2015/NĐ-CP

Về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

01/12/2015

7

97/2015/NĐ-CP

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

05/12/2015

8

69/2016/NĐ-CP

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

01/7/2016

9

50/2016/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/7/2016

13

126/2017/NĐ-CP

Về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

01/01/2018

14

57/2018/NĐ-CP

Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

17/04/2018

15

163/2018/NĐ-CP

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

01/02/2019

16

108/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

04/9/2018

17

Quyết định

22/2015/QĐ-TTg

Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

10/8/2015

18

31/2017/QĐ-TTg

Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

01/9/2017

19

27/2018/QĐ-TTg

Về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

20/8/2018

20

Thông tư

127/2015/TT-BTC

Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

10/10/2015

21

151/2016/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

01/1/2016

22

20/2015/TT-BKHĐT

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016

23

61/2016/TT-BTC

Về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

26/5/2016

24

04/2016/TT-BKHĐT

Quy định biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

01/7/2016

25

02/2019/TT-BKHĐT

sửa đổi Thông tư 20/2015 về đăng ký doanh nghiệp

11/3/2019

26

Công văn

4211/BKHĐT-ĐKKD

Hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp

26/6/2015

27

234/ĐKKD-NV

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg

20/8/2015


Đăng ký là thành viên của LuatVietnam và sử dụng gói Tra cứu tiêu chuẩn, Quý khách có thể xem toàn bộ văn bản hướng dẫn của Luật Doanh nghiệp tại phần Lược đồ văn bản:

văn bản hướng dẫn tại phần lược đồ
Danh sách văn bản hướng dẫn tại Lược đồ văn bản (Ảnh minh họa)

Hậu Nguyễn

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục