Công văn 938/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về Dự án cụm thủy điện Xekaman1

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 938/TTg-KTTH

Công văn 938/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về Dự án cụm thủy điện Xekaman1
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:938/TTg-KTTHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:17/06/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 938/TTg-KTTH
V/v: Dự án cụm thủy điện Xekaman1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà.
 
 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7314/BTC-QLN ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc bảo lãnh khoản vay trong nước và khoản vay thương mại nước ngoài cho Dự án cụm thủy điện Xekaman 1 (sau đây gọi tắt là Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng công ty Sông Đà khẩn trương rà soát lại chi phí của Dự án, đồng thời lập phương án xây dựng đường dây 220KV tải điện về Việt Nam, tính vào tổng mức đầu tư, trên cơ sở đó làm căn cứ tính lại giá điện, đảm bảo hiệu quả dự án; giao chủ đầu tư thu xếp đủ vốn và phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo việc đầu tư hệ thống đường dây 220KV đấu nối đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với tiến độ phát điện; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đau nối lưới điện và hòa mạng điện cho Dự án trên lãnh thổ Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam giải ngân theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và tiếp tục ký kết bổ sung số vốn vay còn thiếu sau khi Dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo nguồn vốn cho Dự án.
3. Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông, phương án góp vốn của Công ty cổ phần Điện Việt Lào như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2626/BXD-KHTC ngày 10 tháng 12 năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án. Việc cấp tín dụng cho Dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6687/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 8 năm 2013 và công văn số 340/NHNN-TD ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có đối với Công ty cổ phần Điện Việt Lào và người liên quan để đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 1 và Xekaman 3.
4. Chủ đầu tư có biện pháp quản lý nhằm bảo đảm đúng tiến độ thực hiện Dự án, không để kéo dài thời gian thực hiện làm gia tăng chi phí đầu tư và giảm hiệu quả Dự án, có phương án và giải pháp xử lý các rủi ro trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án, có biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến biến động lãi suất vay.
5. Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Sông Đà (cổ đông chính của Công ty cổ phần Điện Việt Lào) giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện Dự án, việc sử dụng vốn vay và bố trí nguồn vốn trả nợ các khoản vay Công ty cổ phần Điện Việt Lào; đồng thời chỉ đạo rà soát lại chi phí, đánh giá tính toán tổng mức đầu tư, xác định giá bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
6. Phê duyệt nội dung dự thảo Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay hợp vốn từ Ngân hàng nước ngoài Nomura và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng vay thương mại nước ngoài từ Ngân hàng Nomura và Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt để thực hiện Dự án.
7. Phê duyệt nội dung dự thảo Công văn bảo lãnh cho Hợp đồng vay thương mại trong nước từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, giao Bộ Tài chính ký bảo lãnh cho Hợp đồng vay trong nước từ Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt với mức lãi suất tương đương với mức lãi suất được bảo lãnh của khoản vay nước ngoài (đã quy đổi lãi suất và các loại phí) và trên nguyên tắc không cao hơn mặt bằng lãi suất cho vay USD trong nước (6,5% - 7%) là Libor 6 tháng + 5,7%/năm. Phần lãi suất chênh lệch còn lại (1,1%), các bên phải tự chịu rủi ro.
8. Mức phí bảo lãnh là 0,6%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.
9. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh, Ý kiến pháp lý về Hợp đồng vay và Người vay cho Hợp đồng vay Ngân hàng Nomura.
10. Bộ Tài chính bảo lãnh khoản vay trong nước và nước ngoài trong hạn mức rút vốn ròng đối với bảo lãnh vay trong nước và nước ngoài năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
11. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt giám sát và báo cáo Bộ Tài chính về nguồn thu và nguồn trả nợ của Dự án.
12. Công ty cổ phần Điện Việt Lào cung cấp bổ sung giải trình về nguồn và kế hoạch góp vốn cụ thể theo từng năm của các cổ đông vào Dự án trước khi Bộ Tài chính phát hành Thư bảo lãnh./
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Công ty CP Điện Việt Lào;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi