Công văn 7680/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến Hồ sơ thành lập Công ty TNHH Sodexo Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 7680/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 7680/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Sodexo Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7680/BKHĐT-ĐTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành:03/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

tải Công văn 7680/BKHĐT-ĐTNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

Số: 7680/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến Hồ sơ thành lập công ty TNHH Sodexo Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2012

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 2870/KH&ĐT-ĐTNN ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thành lập Công ty TNHH Sodexo Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Dự án:

- Các mục tiêu: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghiệp, thiết bị kỹ thuật, thiết bị điện, thiết bị điện cơ, thiết bị điện chuyên dụng, hệ thống báo động phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét và các máy móc, thiết bị khác phục vụ cho công trình xây dựng, trang thiết bị, phụ tùng cấp thoát nước và các thiết bị điều hòa không khí (CPC 516, CPC 517); Tư vấn kỹ thuật về việc lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, thiết bị kỹ thuật, thiết bị điện, thiết bị điện cơ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước và máy móc, thiết bị khác phục vụ cho các dự án xây dựng (không bao gồm tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án xây dựng công trình), Tư vấn thiết kế nhà bếp và thiết kế mặt bằng (CPC 8672); Dịch vụ cảnh quan, đề nghị sửa thành Dịch vụ kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8647) là phù hợp với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO) và không bị hạn chế trong Hiệp định về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam ký ngày 14/11/2003.

- Mục tiêu Dịch vụ quản lý bất động sản:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản: tổ chức, cá nhân nước ngoài được kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản. Mục tiêu “dịch vụ quản lý bất động sản” phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 66 Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản và khoản 1, Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản: doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ VNĐ. Như vậy, theo Hồ sơ Dự án, doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về vốn pháp định nêu trên. Đề nghị Quý Sở lấy ý kiến Bộ Xây dựng về việc quy định vốn pháp định cho mục tiêu dịch vụ quản lý bất động sản.

- Mục tiêu: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị (không bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay hoặc các thiết bị và phương tiện vận tải khác).

Theo giải trình tại Hồ sơ, mục tiêu trên sẽ bao gồm việc bảo trì cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các tòa nhà. Như vậy, mục tiêu trên không có trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam gia nhập WTO, không có quy định hạn chế tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Theo Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam gia nhập WTO, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị chỉ áp dụng đối với dịch vụ sửa chữa đồ cá nhân, đồ gia dụng (CPC 633).

- Các mục tiêu: “Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình, dịch vụ quản lý chất thải và diệt côn trùng; Các dịch vụ hỗ trợ chung để vận hành tòa nhà như dịch vụ bãi giữ xe, dịch vụ tiếp tân và thư ký, hỗ trợ văn phòng, dịch vụ tổ chức hệ thống thư từ nội bộ và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác” không nằm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, Điều 2 và Phụ lục I, Phụ lục II Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản ký kết ngày 14/11/2003 về tự do xúc tiến và bảo hộ đầu tư, các mục tiêu trên không thuộc lĩnh vực hạn chế đối với các nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam sẽ dành cho các nhà đầu tư Nhật Bản sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử dành cho nhà đầu tư trong nước. Do vậy, về nguyên tắc, Việt Nam có nghĩa vụ mở cửa thị trường đối với ngành nghề trên.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định.

2. Về hồ sơ Dự án:

- Dự thảo Điều lệ công ty (Điều 29) phải quy định rõ về ngôn ngữ áp dụng, cụ thể trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì áp dụng bản tiếng Việt theo quy định tại Điều 4 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Đề nghị bổ sung báo cáo tài chính năm 2011 của Sodexo Japan K.K để có cơ sở đánh giá khả năng góp vốn thực hiện Dự án của Nhà đầu tư.

3. Các vấn đề khác của Dự án đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GS&TĐĐT;
- UBND Tp Hà Nội;
- Lưu VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi