Công văn 570/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 570/TTg-ĐMDN

V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty 91;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (Nghị định số 25/2010/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 05 tháng 5 năm 2010. Để thực hiện Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (Tổng công ty 91):

a) Tổ chức nghiên cứu Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và xây dựng đề án chuyển đổi công ty mẹ của tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Nghị định số 25/2010/NĐ-CP. Trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi, Hội đồng quản trị các đơn vị nói trên cần lưu ý:

- Đối với tài sản của doanh nghiệp: căn cứ để xây dựng đề án chuyển đổi là báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

- Đối với thành viên Hội đồng thành viên: được chọn từ các thành viên Hội đồng quản trị mà không phải làm theo quy trình bổ nhiệm lại; đối với Kiểm soát viên thì thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

b) Đối với các Tổng công ty 91 mà chưa tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì Hội đồng quản trị các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng đề án chuyển đổi tổ chức quản lý theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó công ty mẹ và công ty thành viên 100% vốn nhà nước được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa.

c) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ theo quy định của Nghị định số 25/2010/NĐ-CP; Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước (đối với tập đoàn kinh tế nhà nước) và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

d) Đề án chuyển đổi và văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty mẹ phải hoàn thành và gửi Bộ quản lý ngành trước ngày 15 tháng 5 năm 2010. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án chuyển đổi, Bộ quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản để Hội đồng quản trị công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hoàn chỉnh Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 6 năm 2010.

2. Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP và nội dung trên đây, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phân công, phân cấp quy định tại Điều 3 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.

3. Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn những vấn đề về tài chính, tài sản có liên quan.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước, cần lưu ý về chức danh Kiểm soát viên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, VPBCS;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b) N.150.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

thuộc tính Công văn 570/TTg-ĐMDN

Công văn 570/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:570/TTg-ĐMDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:09/04/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi