Công văn 563/TTg-ĐMDN năm 2018 Phê duyệt đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 563/TTg-ĐMDN
V/v: Phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (các báo cáo số: 320/BC-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 và 52/BC-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2369/BKHĐT-PTDN ngày 13 tháng 4 năm 2018), Tài chính (công văn số 4116/BTC-TCDN ngày 10 tháng 4 năm 2018), Giao thông vận tải (công văn số 3393/BGTVT-QLDN ngày 03 tháng 4 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2740/BNN-TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2018), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1496/LĐTBXH-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2018), Tư pháp (công văn số 1211/BTP-PLDSKT ngày 12 tháng 4 năm 2018), về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cphần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 gồm:

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

- Ban Quản lý các bến xe khách.

- Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp tại các công văn nêu trên để thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật liên quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

Thuộc tính văn bản
Công văn 563/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 563/TTg-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 02/05/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!