Công văn 3458/VPCP-ĐMDN kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 3458/VPCP-ĐMDN

V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2603/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 4 năm 2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19, bắt đầu từ 8h sáng ngày 09 tháng 5 năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

- Chủ trì, phối hợp với cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài truyền hình Việt Nam: (i) Tuyên truyền về Hội nghị trước, trong, sau thời gian diễn ra Hội nghị; (ii) Tạo chuyên mục trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, cổng thông tin điện từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong Hội nghị.

- Tổng hợp các báo cáo chuyên đề, tham luận từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp để chuẩn bị tài liệu, tư liệu của Hội nghị.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị thông qua kênh trực tuyến và của các đại biểu, doanh nghiệp dự Hội nghị hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nhiệm vụ liên quan (sản phẩm đầu ra của Hội nghị), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 5 năm 2020.

3. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư truyền hình trực tiếp Hội nghị.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chuẩn bị tham luận, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 156/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2020.

- Chủ động xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19.

5. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí Hội nghị theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, các PTTg;

- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg;

các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TH, PL, TKBT; Cổng TTĐT; TTTH; Cục QT;

HT Thống Nhất; Cục HCQT2; Cục KSTTHC;

- Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của TTg;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Hòa.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 3458/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3458/VPCP-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực