Công văn 1658/TTg-ĐMDN 2018 Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành CTCP thuộc tỉnh Bình Phước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1658/TTg-ĐMDN
V/v: Phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Bình Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Các công văn: số 1138/UBND-TH ngày 02 tháng 5 năm 2018, số 685/UBND-TH ngày 26 tháng 03 năm 2018); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 5923/BGTVT-QLDN ngày 05 tháng 6 năm 2018); Tài chính (Công văn số 6815/BTC-TCDN ngày 11 tháng 6 năm 2018 ); Tư pháp (Công văn số 2053/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 6 năm 2018); Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4233/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 6 năm 2018); Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1743/BKHCN-TCCB ngày 08 tháng 6 năm 2018) về việc phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Đăng kiểm 93.01S) thành công ty cổ phần theo quy đnh tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trung tâm Đăng kiểm 93.01S trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; Xây dựng phương án thực hiện chuyển Trung tâm này thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, XD, GTVT, KH&CN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).
14

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 1658/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1658/TTg-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 21/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!