Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1483 TC/QLCS NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 1997
VỀ VIỆC MUA XE ÔTÔ SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc CP,

- Các tổ chức, Đoàn thể Trung ương,

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1407/KTTK ngày 25/3/1997 về việc mua và sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội Trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khi xem xét và đề nghị Bộ Tài chính giải quyết việc mua xe ôtô cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình phải thực hiện đầy đủ các công việc sau:

1. Yêu cầu các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành, địa phương mình quản lý báo cáo phương tiện đi lại đến 31/12/1996 và tổng hợp gửi về Bộ Tài chính theo Công văn số 391 TC/QLCS ngày 31/01/1997 của Bộ Tài chính.

2. Sắp xếp, điều hoà số xe ôtô hiện có trong nội bộ của từng Bộ, ngành, địa phương, nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, theo đúng Chỉ thị số 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm.

3. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chính thức quy định về định mức sử dụng xe ôtô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đối với từng cấp, chỉ xem xét và tổng hợp nhu cầu mua xe ôtô để đề nghị Bộ Tài chính giải quyết đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp mới được thành lập chưa có xe ôtô, hoặc các đơn vị đã có xe, nhưng xe hư hỏng không sử dụng được cần thay thế và đã được bố trí nguồn kinh phí mua xe ôtô cho các đơn vị này trong dự toán ngân sách năm 1997 được cấp thẩm quyền duyệt.

4. Việc đề nghị mua xe ôtô mới cho cơ quan hành chính sự nghiệp của một ngành, hoặc địa phương gửi về Bộ Tài chính phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

a. Công văn của Bộ, ngành, địa phương đề nghị xem xét, giải quyết cho đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành hoặc địa phương quản lý mua xe ôtô, trong đó nêu rõ nhu cầu cần thiết về số lượng, giá trị loại xe cần mua, nguồn kinh phí thực hiện.

b. Quyết định thành lập đơn vị hành chính sự nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (bản photocopy) đối với đơn vị mới thành lập.

c. Bản đề nghị mua xe ôtô của các đơn vị trực tiếp đề nghị mua xe (theo phụ lục đính kèm).

5. Bộ Tài chính chỉ xem xét và xử lý các trường hợp đề nghị xin mua xe ôtô cho các cơ quan hành chính sự nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu nêu trên, Kho bạc Nhà nước sẽ không thực hiện thanh toán đối với các trường hợp các đơn vị hành chính sự nghiệp tự mua xe và không có ý kiến đồng ý của Bộ Tài chính bằng văn bản.

PHỤ LỤC

ĐÍNH KÈM CÔNG VĂN SỐ 1483 TC/QLCS NGÀY 9 THÁNG 5 NĂM 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC MUA XE ÔTÔ TRONG
CÁC CƠ QUAN HCSN

 

BẢN ĐỀ NGHỊ MUA XE ÔTÔ TRONG NĂM 1997

(Dùng cho đơn vị trực tiếp sử dụng xe ôtô)

 

- Tên đơn vị hành chính sự nghiệp:...............................

- Tên cơ quan chủ quản cấp trên (thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương):........................................

- Tổng số lao động hiện có của đơn vị:.................... người;

Chia ra: - Lao động trong biên chế:..................... người;

- Lao động hợp đồng:........................... người.

 

Số xe ôtô hiện có của đơn vị như sau:

 

Loại xe ô tô

Nước sản xuất

Số lượng (xe)

Năm sản xuất

Năm sử dụng

Tỷ lệ % còn lại

Giá trị theo dõi trên sổ sách (1000đ)

 

 

 

 

 

 

Nguyên giá

Giá trị còn lại

A. Tổng số xe ô tô hiện có (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

B. Số xe ô tô không còn sử dụng được:

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số xe ô tô xin mua năm 1997:

 

Loại xe ô tô

Số lượng (xe)

Đơn giá (1000đ/xe)

Tổng giá trị (1000đ)

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

- Kinh phí mua xe ô tô của đơn vị đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 1997:.......... Ngàn đồng.

 

Xác nhận của cơ quan cấp ..., ngày... tháng... năm 1997

phát ngân sách hoặc cấp phát Thủ trưởng đơn vị

kinh phí cho đơn vị HCSN (1) (Ký tên đóng dấu)

 

(1) - Sở Tài chính - Vật giá xác nhận cho các cơ quan hành chính sự

nghiệp do địa phương quản lý.

- Bộ, ngành xác nhận cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Trung

ương quản lý.

Thuộc tính văn bản
Công văn 1483-TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc mua xe ô tô sử dụng trong các cơ quan hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1483-TC/QLCS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/05/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!