Công văn 12710/VPCP-ĐMDN 2018 rà soát danh mục ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Hà Tĩnh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 12710/VPCP-ĐMDN
V/v: Rà soát danh mục ĐVSNCL trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (các công văn: số 5473/UBND-KT1 ngày 12 tháng 9 năm 2018, số 7632/UBND-KT1 ngày 4 tháng 11 năm 2018, số 3071/UBND-KT1 ngày 30 tháng 5 năm 2018 và số 2388/UBND-KT1 ngày 02 tháng 5 năm 2018) và ý kiến các Bộ: Tài chính (các công văn: số 12425/BTC-TCDN ngày 10 tháng 10 năm 2018, số 7069/BTC-TCDN ngày 14 tháng 6 năm 2018), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7294/BKHĐT-PTDN ngày 15 tháng 10 năm 2018, số 4031/BKHĐT-PTDN ngày 14 tháng 6 năm 2018), Tư pháp (công văn số 3803/BTP-PLDSKT ngày 8 tháng 10 năm 2018), Nội vụ (công văn số 5142/BNV-TCBC ngày 17 tháng 10 năm 2018) trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung rà soát danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hóa giai đoạn 2018-2020.

2. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại, giảm đầu mối, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Xây dựng phương án tự chủ theo hướng chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm một phần chi thường xuyên sang bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên để đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: KH&ĐT
, TC, TP, NV.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH, NN, CN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 12710/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chuyển thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 12710/VPCP-ĐMDN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!