Công văn 10294/VPCP-ĐMDN 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 10294/VPCP-ĐMDN

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2433/PTM-VP ngày 16 tháng 10 năm 2019 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong quý III năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a. Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOCHAM) kiến nghị một số nội dung của dự thảo sửa đổi Luật Lao động Việt Nam năm 2019.

Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b. Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Biozym kiến nghị về việc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chậm hoàn thuế cho Công ty.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

c. Các Công ty: TNHH Lixil Việt Nam, CP thương mại Viglacera, CP Ceravi, TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh, TNHH gạch men sứ Thanh Hải, CP gốm sứ Long Hầu, CP SX KDTH Xuân Sinh, TNHH sứ Đồng Lâm kiến nghị về tình trạng các sản phẩm thiết bị vệ sinh, đặc biệt là sứ vệ sinh, sứ dân dụng được nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc vào thị trường Việt Nam với số lượng lớn và giá bán rất thấp.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

d. Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ XNK kiến nghị về việc cơ quan Hải quan phạt doanh nghiệp vận chuyển về vi phạm sở hữu trí tuệ của hàng hóa quá cảnh gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

đ. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang kiến nghị về khung giá tính thuế tài nguyên.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biết, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT ;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực