Con dấu doanh nghiệp sẽ hết hạn sau 5 năm sử dụng?

Con dấu doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu, có phải sẽ hết hạn sau 5 năm sử dụng và phải đăng ký lại mẫu dấu khác? Pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

Thời hạn sử dụng con dấu là 05 năm?

Trước khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015)

Con dấu của các cơ quan, tổ chức sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày con dấu có giá trị sử dụng được ghi trên Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (Điều 14 Thông tư 21/2012/TT-BCA).

Hết thời hạn trên, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải đăng ký lại mẫu dấu.

Theo đó, con dấu doanh nghiệp được đăng ký trước thời điểm Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực sẽ có thời hạn sử dụng là 05 năm.

Sau khi Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực

Con dấu doanh nghiệp được quản lý, sử dụng theo Điều lệ công ty và không có thời hạn sử dụng, dùng tới khi nào doanh nghiệp muốn đổi mẫu con dấu mới.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi hay hủy bỏ con dấu chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, hiện nay, con dấu doanh nghiệp được sử dụng vô thời hạn, chỉ phải thay đổi khi có nhu cầu và trong một số trường hợp bắt buộc như: Thay đổi tên công ty; Thay đổi trụ sở khác quận; Thay đổi loại hình doanh nghiệp…

con dấu doanh nghiệp có thời hạn bao lâu
Con dấu doanh nghiệp có thời hạn sử dụng bao lâu? (Ảnh minh họa)
 

Cách xử lý với con dấu hết thời hạn sử dụng

Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01/7/2015, tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định.

Theo đó, doanh nghiệp được thành lập và đăng ký mẫu dấu trước ngày Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực tiếp tục sử dụng con dấu đã hết thời hạn sử dụng và không phải thực hiện thông báo mẫu dấu.

Căn cứ: Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

Hậu Nguyễn

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm