Cổ phiếu có mấy loại? Tên các loại cổ phiếu hiện nay

Hiểu đơn giản, cổ phiếu là giấy tờ xác nhận quyền sở hữu cổ phần. Hiện nay, cổ phiếu có mấy loại, tên các loại cổ phiếu này là gì cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu có mấy loại?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu 01/một số cổ phần của công ty đó (theo khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020) .

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 cũng quy định:

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ phiếu có 02 loại chính: Cổ phiếu phổ thông (hay còn gọi là cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi. Trong đó, cổ phiếu ưu đãi lại được chia thành 04 loại: Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi khác.

Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp năm 2020 yêu cầu cổ phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

c) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

e) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

g) Nội dung khác theo quy định tại các điều 116, 117 và 118 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.

Như vậy, có thể nói, cổ phiếu chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông công ty cổ phần đó. Và công ty cổ phần có 02 loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu có mấy loại theo Luật Doanh nghiệp 2020
Cổ phiếu có mấy loại theo Luật Doanh nghiệp 2020? (Ảnh minh họa)

Tên các loại cổ phiếu hiện nay

Như đã nêu ở trên, có 02 loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Tên các loại cổ phiếu hiện nay
Tên các loại cổ phiếu hiện nay (Ảnh minh họa)

Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ có các quyền quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 trong đó nổi bật là quyền dự họp, phát biểu, biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Còn cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được hưởng một số đặc quyền đồng thời bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông. Cụ thể:

 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông.

  Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết có các quyền như cổ đông phổ thông nhưng không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác (trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế).
 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông/mức ổn định hằng năm nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (trừ trường hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức).

 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước.

  Nhưng người nắm cổ phiếu này cũng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (trừ khi cổ phiếu ưu đãi hoàn lại chuyển thành cổ phiếu phổ thông hoặc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại).

Bên cạnh, cách phân loại dựa vào quyền lợi của chủ sở hữu cổ phiếu thì cổ phiếu còn được phân loại theo hình thức như sau:

 • Cổ phiếu ghi danh: Ghi rõ tên người sở hữu trên cổ phiếu. Cổ phiếu này khá chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát hành và phải được Hội đồng Quản trị của công ty cho phép.
 • Cổ phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu trên cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tự do chuyển nhượng cổ phiếu này.

Ngoài ra, các nhà đầu tư chứng khoán còn phân loại cổ phiếu thành:

 • Cổ phiếu penny (Penny stock hoặc Small caps): Để chỉ những cổ phiếu của các công ty có vốn hoá nhỏ niêm yết trên sàn chứng khoán.
 • Cổ phiếu blue-chip: Ngược lại với cổ phiếu penny, cổ phiếu blue-chip là loại cổ phiếu của công ty có uy tín và tình hình tài chính vững chắc, giá trị vốn hóa thị trường lớn.

 • Cổ phiếu ESOP (viết tắt của cụm từ Employee Stock Ownership Plan): Có nghĩa là “kế hoạch phát hành cổ phần thuộc sở hữu của người lao động” là loại cổ phiếu phát hành dành riêng cho người lao động có thâm niên/đóng góp lớn cho doanh nghiệp.
 • Cổ phiếu OTC: những cổ phiếu chưa niêm yết, được giao dịch trên quầy không chính thức của các công ty phát hành cổ phiếu, các ngân hàng hay các công ty chứng khoán.

Trên đây là giải đáp về Cổ phiếu có mấy loại, nếu cần thêm thông tin độc giả vui lòng gọi đến 0938.36.1919 để các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giúp các nhà đầu tư nước ngoài thiết lập cơ sở kinh doanh với đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Vậy các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thế nào?

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Trong xuất nhập khẩu, có một loại hình là xuất nhập khẩu tại chỗ. Vậy xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Loại hàng hóa nào được thực hiện xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ? Thủ tục hải quan khi hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện như thế nào?