doanh nghiệp xã hội

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp xã hội lấy kinh phí hoạt động từ đâu? 25/04/2021

Doanh nghiệp xã hội hoạt động với mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường mà không vì mục tiêu lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó, nguồn kinh phí hoạt động là vấn đề quan trọng nhất. Vậy doanh nghiệp xã hội lấy kinh phí hoạt động từ đâu?

Doanh nghiệp là gì? Những điều ít người biết về doanh nghiệp 09/04/2021

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập nhằm mục đích kinh doanh dưới hình thức các loại hình công ty. Tuy nhiên trên thực tế, mục tiêu và hình thức hoạt động của một doanh nghiệp là rất đa dạng mà không nhiều người biết đến.

3 đặc điểm ít người biết về doanh nghiệp xã hội 28/12/2020

Doanh nghiệp xã hội có vai trò và cơ chế hoạt động đặc thù, khác với các doanh nghiệp thông thường. Đây là loại hình doanh nghiệp còn mới ở nước ta nên chưa được nhiều người biết đến.