doanh nghiệp ưu tiên

Lọc bài viết theo:

Điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên là gì? 06/01/2021

Để được hưởng các chế độ ưu tiên trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành doanh nghiệp ưu tiên. Đây là những điều kiện vô cùng chặt chẽ mà rất ít các doanh nghiệp có thể đạt được.