Những quy định cần biết về doanh nghiệp tư nhân

Lọc bài viết theo:

5 điểm cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp tư nhân 08/03/2019

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu và có những đặc điểm riêng khác biệt so với tất cả các loại hình doanh nghiệp còn lại. Do đó, khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần chú ý:

Doanh nghiệp tư nhân có ưu, nhược điểm gì? 05/03/2019

Trước khi tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư cần căn nhắc kỹ tới các ưu, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này.

​Thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân? 07/03/2019

Là thành viên chủ sở hữu chung của công ty hợp danh nhưng liệu thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân nữa hay không?

Đặc tính cơ bản của doanh nghiệp tư nhân 01/03/2019

Khi đã lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư cần nắm được những đặc tính cơ bản của loại hình này.

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Có được thuê Giám đốc không? 28/02/2019

Doanh nghiệp tư nhân là một trong số những loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cần phân biệt với doanh nghiệp tư nhân để chỉ khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước như thông thường mọi người vẫn hiểu.

Có được thừa kế doanh nghiệp tư nhân? 07/12/2022

Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết, người thừa kế có được thừa kế doanh nghiệp đó hay chỉ được thừa kế tài sản của doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay pháp luật có quy định rõ vấn đề này?