doanh nghiệp siêu nhỏ

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng 09/01/2019

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ 12/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.