Các chính sách mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lọc bài viết theo:

Tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 15/10/2021 07/09/2021

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ 31/08/2021

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đó là quy định về hỗ trợ đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Đã có Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 27/08/2021

Ngày 26/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn tiếp nhận tài trợ của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa 19/11/2020

Đây là nội dung được đề cập trong Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 13/11/2020.

Bộ Tư pháp đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 27/02/2020

Bộ Tư pháp mới đây đã ban hành Hướng dẫn 507/BTP-PLDSKT về việc đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sắp “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên website Bộ Tài chính 19/12/2019

Nội dung này nằm trong Kế hoạch triển khai Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2573/QĐ-BTC ngày 10/12/2019.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tư vấn đến 10 triệu đồng/năm 05/09/2019

Ngày 21/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.

5 trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ xử lý rủi ro 30/08/2019

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Miễn phí đào tạo quản trị cho DN nhỏ và vừa do nữ làm chủ 14/08/2019

Ngày 08/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Công bố 2 thủ tục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 06/08/2019

Ngày 25/7/2019 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1696/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hà Nội: Tăng học phí trường công năm học 2019 - 2020 25/07/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ban hành ngày 08/7/2019 quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của TP. Hà Nội.

Ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ 28/06/2019

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ ban hành ngày 24/6/2019 vừa qua.

Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật 26/06/2019

Ngày 24/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một khoản nợ có thể áp dụng nhiều biện pháp xử lý rủi ro 14/05/2019

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/5/2019 vừa qua.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn tối đa 7 năm 14/05/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10/5/2019 vừa qua.

Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/05/2019

Ngày 10/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là Quỹ).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ qua mạng lưới tư vấn viên  02/05/2019

Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên.

NLĐ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% phí đào tạo 20/03/2019

Theo Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, người lao động được hỗ trợ 100% chi phí nếu tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

6 loại hợp đồng tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ miễn phí 17/04/2018

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/03/2018 vừa qua quy định nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp Startup trong năm 2018 08/02/2018

Từ 2018, các doanh nghiệp Startup sẽ nhận được nhiều ưu đãi, trong đó được hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; được hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tư vấn về sở hữu trí tuệ…