doanh nghiệp nhỏ

Lọc bài viết theo:

15.600 doanh nhân TP.HCM sắp được đào tạo, bồi dưỡng 19/04/2019

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 1406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2019-2020.

Doanh nghiệp nhỏ bắt buộc phải có kế toán trưởng không?  18/04/2018

Mỗi tháng, có hàng chục nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, trong đó đa phần là doanh nghiệp nhỏ. Một trong số rất nhiều băn khoăn của chủ các doanh nghiệp mới thành lập là với quy mô nhỏ, các doanh nghiệp này có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?