Doanh nghiệp nhà nước

Lọc bài viết theo:

Nới yêu cầu công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp Nhà nước 26/01/2022

Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

So sánh Nghị định 47/2021/NĐ-CP và Nghị định 81/2015/NĐ-CP 25/06/2021

Mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trong đó, tại Chương V của Nghị định này có quy định về công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp nhà nước với nhiều điểm mới so với Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 04/06/2021

Công ty cổ phần là loại hình công ty được ưu chuộng, dễ dàng huy động vốn. Đối với doanh nghiệp nhà nước, thủ tục chuyển thành công ty cổ phần được quy định riêng theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Có mấy loại hình doanh nghiệp nhà nước 03/05/2021

Hiểu đơn giản, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có sự tham gia hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 cũng đã có nhiều thay đổi liên quan đến loại hình doanh nghiệp này.

Doanh nghiệp là gì? Những điều ít người biết về doanh nghiệp 18/05/2023

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập nhằm mục đích kinh doanh dưới hình thức các loại hình công ty. Tuy nhiên trên thực tế, mục tiêu và hình thức hoạt động của một doanh nghiệp là rất đa dạng mà không nhiều người biết đến.

Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân khác nhau thế nào? 15/01/2021

Ở Việt Nam đang tồn tại hai hình thức là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Mỗi hình thức doanh nghiệp đều có những đặc điểm khác nhau, trong đó doanh nghiệp nhà nước đang được áp dụng một số chính sách riêng biệt