doanh nghiệp FDI

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại Việt Nam cần biết gì? 13/08/2021

Doanh nghiệp nước ngoài muốn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam cần phải làm thủ tục xin cấp đất trước. Trong đó, thuê đất là một hình thức sử dụng đất phổ biến mà doanh nghiệp nước ngoài cần lưu ý.

Những ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư tại Việt Nam 29/07/2021

Số lượng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam ngành càng tăng, một phần là do các chính sách ưu đãi đầu tư từ chính phủ. Xét trên nhiều tiêu chí, ngành, nghề được hưởng ưu đãi đầu tư một trong những tiêu chí thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp FDI là gì? Cần điều kiện gì để trở thành doanh nghiệp FDI? 14/06/2021

Doanh nghiệp FDI không phải là một loại hình mà là tên gọi chỉ các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài. Vậy cần điều kiện gì để trở thành một doanh nghiệp FDI.