Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.868 văn bản: Doanh nghiệp
41

Quy chế 01/2022/QCLT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc trao đổi thông tin về hợp tác xã giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và hệ thống ứng dụng đăng ký thuế

Ban hành: 13/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2022
42

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
43

Công văn 84/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác và thương mại gỗ

Ban hành: 06/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
44

Công văn 59593/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 31/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2022
45

Công văn 14974/BTC-QLKT của Bộ Tài chính về việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp đối với tiền thu trước

Ban hành: 29/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2022
46

Công văn 9509/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc một số doanh nghiệp đề nghị cung cấp vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 27/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2021
47

Công văn 56401/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động liên doanh, liên kết

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2021
48

Công văn 14569/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí cho hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 22/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2022
49

Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
50

Quy định 48-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2021
51

Công văn 14336/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp kết quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)

Ban hành: 16/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2021
52

Công văn 9075/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV)

Ban hành: 11/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2021
53

Công văn 14095/BTC-TCT của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 10/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2021
54

Công văn 8971/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2021
55

Công văn 8980/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam

Ban hành: 08/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2021
56

Công văn 13983/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 07/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2021
57

Công văn 12870/BGTVT-QLDN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
58

Công văn 4581/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử đầu mối thực hiện và khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
59

Công văn 4629/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
60

Công văn 50503/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
Vui lòng đợi