Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.865 văn bản: Doanh nghiệp
2821

Công văn 757/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
2822

Công văn về việc chuyển lỗ của công ty bị sáp nhập

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2002
2823

Công văn 499/TCDN của Bộ Tài chính về việc quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu

Ban hành: 16/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
2824

Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
2825

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm

Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
2826

Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 29/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
2827

Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với tài sản thanh lý

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
2828

Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
2829

Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh SXKT

Ban hành: 01/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
2830

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2831

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2832

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2833

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Ban hành: 14/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2834

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ban hành: 21/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
2835

Công văn 350/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới DNNN.

Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
2836

Công văn 06-KK/TW của Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
2837

Công văn 2911-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
2838

Công văn 34/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc thi hành Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
2839

Công văn về việc thuế gía trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 10/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
2840

Công văn 1242/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 1999 của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 06/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
Vui lòng đợi