Văn bản Hợp nhất về Doanh nghiệp

Có tất cả 52 văn bản: Doanh nghiệp
41

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về việc đăng ký doanh nghiệp

Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về thành lập và hoạt động Công ty kiều hối trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy

Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
46

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
47

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Xác thực: 06/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
48

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 3206/VBHN-BVHTTDL năm 2013 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

Xác thực: 03/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi