Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 44 văn bản: Doanh nghiệp
41

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
42

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
43

Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Xác thực: 02/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi