Văn bản Hợp nhất về Doanh nghiệp

Có tất cả 52 văn bản: Doanh nghiệp
21

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Xác thực: 12/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
22

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

Xác thực: 17/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
23

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 05/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
24

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 30/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
25

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Xác thực: 29/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
26

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Xác thực: 05/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
27

Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Xác thực: 22/02/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
28

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Xác thực: 12/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
29

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
30

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 14/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 07/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
33

Văn bản hợp nhất 724/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ -Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Xác thực: 10/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Xác thực: 02/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Xác thực: 26/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
36

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn

Xác thực: 05/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Xác thực: 30/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2017 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Xác thực: 06/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi