Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 896 văn bản: Doanh nghiệp
41

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh tại Quyết định 2369/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

42
43

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025

44
45

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

46
47
48

Quyết định 1278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

49
50

Quyết định 1128/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

51
52

Quyết định 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

53

Quyết định 1252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

54

Quyết định 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

55
56

Kế hoạch 164/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đến năm 2030"

57

Quyết định 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

58
59
60

Quyết định 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023