Văn bản UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 896 văn bản: Doanh nghiệp
21

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
22

Quyết định 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
23

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
24

Quyết định 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp Tải về
25

Quyết định 1591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
26

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
27

Quyết định 4148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân dịp Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
28

Quyết định 4143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng cá nhân là người quản lý, điều hành doanh nghiệp có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
29

Quyết định 3065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
30

Quyết định 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
31

Quyết định 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
32

Quyết định 4097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân Thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
33

Quyết định 1935/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
34

Quyết định 2863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
35

Công văn 6753/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
36

Quyết định 1002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
37
38

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
39

Kế hoạch 208/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Diễn đàn kinh tế Thủ đô năm 2023 với chủ đề "Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp năm 2023"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
40

Quyết định 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về