Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.025 văn bản: Doanh nghiệp
5921

Thông tư 19-TT/PC/VT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách công cộng bằng đường bộ, đường thuỷ nội địa cho cá nhân và nhóm kinh doanh quy định tại Nghị định 66-HĐBT ngày 2/3/1992

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5922

Nghị định 1-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản trong các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
5923

Thông tư 118 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với các chi nhánh công ty thuốc lá nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5924

Nghị định 189-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5925

Quyết định 147-TCTK/QĐ của Tổng cục Thống kê về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các doanh nghiệp có hoạt động công nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5926

Quyết định 763-TTg Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với kinh tế hợp tác xã (tiểu, thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ)

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5927

Quyết định 703-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Xí nghiệp Thuỷ sản hồ Hoà Bình cho tỉnh Hoà Bình quản lý

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5928

Quyết định 617-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5929

Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5930

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
5931

Nghị định 120-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5932

Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5933

Công văn 457/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc áp dụng một số quy định của Luật phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
5934

Thông tư 13/BYT-TT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các doanh nghiệp ngành y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp Tải về
5935

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5936

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5937

Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5938

Thông tư 45-TC/CĐKT của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5939

Nghị định 40-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5940

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về