Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.930 văn bản: Doanh nghiệp
5841

Luật sửa đổi một số điều của Luật Công ty số 35-L/CTN của Quốc hội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
5842

Quyết định 344-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hợp nhất Tổng công ty thép và Tổng công ty kim khí thuộc Bộ Công nghiệp nặng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5843

Thông tư 45-TC/CĐKT của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
5844

Nghị định 40-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 19/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5845

Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
5846

Thông tư 7-TT/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 26/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5847

Quyết định 475/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê của các doanh nghiệp vận tải hàng không Việt Nam trong lĩnh vực không tải

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
5848

Quyết định 91-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5849

Quyết định 90-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5850

Nghị định 9-CP của Chính phủ về tổ chức và quản lý các doanh nghiệp du lịch

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
5851

Nghị định 07-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 29/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
5852

Quyết định 3319/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khai thác hàng hoá và vận tải hành khách

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5853

Quyết định 3314/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Khảo sát thiết kế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5854

Luật Phá sản doanh nghiệp số 30-L/CTN

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5855

Quyết định 582-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn y Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5856

Thông tư 95-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số điểm về chế độ sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5857

Thông tư 94-TC/CN của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng vốn KHCB tại các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
5858

Nghị định 75-CP của Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế quốc dân

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/10/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5859

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
5860

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/05/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi