Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.723 văn bản: Doanh nghiệp
5561

Thông tư 15/LB-TT của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng đặc biệt đối với doanh nghiệp Nhà nước và xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp được Nhà nước xếp hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
5562

Quyết định 407/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quyết định thành lập đơn vị thành viên của các Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 17/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5563

Công văn 2582/ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Văn bản Nghị định số 33/CP, ngày 27/5/1996 của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
5564

Nghị định 33/CP của Chính phủ vềviệc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
5565

Nghị định 28/CP của Chính phủ về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5566

Nghị định 27/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5567

Quyết định 104/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Mẫu điều lệ công ty tài chính trong tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 02/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5568

Quyết định 248/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5569

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
5570

Quyết định 186/TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
5571

Quyết định 185/TTg của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/1996
5572

Thông tư 19TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5573

Quyết định 168/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
5574

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5575

Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5576

Nghị định 08/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 08/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5577

Quyết định 94/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Tổng công ty đóng tàu Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 07/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5578

Quyết định 69/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty đóng tầu Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 31/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5579

Nghị định 04/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 27/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5580

Nghị định 03/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 25/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
Vui lòng đợi