Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.471 văn bản: Doanh nghiệp
5501

Quyết định 101/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thủy sản Hạ Long sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5502

Quyết định 97/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
5503

Quyết định 90/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5504

Quyết định 89/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Công ty Hóa chất Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5505

Quyết định 88/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5506

Công văn 1601/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời trường hợp tham vấn giá

Lĩnh vực: Hải quan, Doanh nghiệp Tải về
5507

Công văn 1390/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán xe hai bánh gắn máy

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5508

Công văn 1382/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế TNDN đối với các đại lý xổ số

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5509

Công văn 1181/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5510

Công văn 4594/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý chênh lệch tỉ giá hối đoái

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5511

Công văn 1093/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp công ty hạng I

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
5512

Chỉ thị 05/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2006 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp, An ninh quốc gia Tải về
5513

Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
5514

Thông tư 25/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
5515

Công văn 1108/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
5516

Chỉ thị 04/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp Tải về
5517
5518

Quyết định 36/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
5519

Chỉ thị 03/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Doanh nghiệp Tải về
5520

Quyết định 33/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ Điện công trình

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về