Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.630 văn bản: Doanh nghiệp
5481

Thông tư 03/BKH-QLKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị

Ban hành: 27/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
5482

Thông tư 03/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam (Ban hành kèm theo Nghị định 64/CP ngày 9/10/1995 của Chính phủ)

Ban hành: 09/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5483

Nghị định 08/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Ban hành: 08/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5484

Quyết định 94/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Tổng công ty đóng tàu Việt Nam

Ban hành: 07/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5485

Quyết định 69/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty đóng tầu Việt Nam

Ban hành: 31/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5486

Nghị định 04/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ban hành: 27/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5487

Nghị định 03/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam

Ban hành: 25/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5488

Nghị định 02/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Ban hành: 25/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5489

Thông tư 96 TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, và các chủ đầu tư trong các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các bên hợp doanh trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 30/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
5490

Quyết định 835/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

Ban hành: 20/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
5491

Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

Ban hành: 19/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2005
5492

Quyết định 807/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kết nạp Công ty thuốc lá Thanh Hoá làm thành viên của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam

Ban hành: 08/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
5493

Thông tư 81-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

Ban hành: 10/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
5494

Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp

Ban hành: 01/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
5495

Quyết định 633-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty đá quý và vàng bạc Việt Nam

Ban hành: 04/10/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
5496

Nghị định 52/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

Ban hành: 02/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
5497

Nghị định 46/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ban hành: 17/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5498

Nghị định 47/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Ban hành: 17/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
5499

Nghị định 44/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Ban hành: 15/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
5500

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cao su Việt Nam

Ban hành: 13/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
Vui lòng đợi