Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.799 văn bản: Doanh nghiệp
5381

Nghị định 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2005
5382

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5383

Chỉ thị 22/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 11/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5384

Công văn về việc xác định quỹ tiền lương khi doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5385

Công văn về việc kiểm tra liên doanh sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5386

Thông tư 08/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 06/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5387

Thông tư 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
5388

Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2004
5389

Thông tư 71/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
5390

Quyết định 128/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
5391

Quyết định 47/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 15/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
5392

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5393

Thông tư 65/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xử lý kết quả tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2000

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
5394

Thông tư 64/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
5395

Thông tư 17/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5396

Quyết định 980/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
5397

Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5398

Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 20/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
5399

Thông tư 38/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCDN ngày 8/7/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5400

Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 04/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
Vui lòng đợi