Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.502 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 2569/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

02

Nghị định 65/2024/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

03
04

Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

05

Nghị định 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

06
07

Công văn 4078/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu

08

Công văn 4093/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp kinh doanh taxi chuyển đổi sang xe điện

09

Công văn 4092/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

10

Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp

11

Quyết định 715/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

12

Công văn 2445/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

13

Kế hoạch 171/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024

14

Công văn 3962/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và Nghị định 80/2021/NĐ-CP trong năm 2023

15

Công văn 2375/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

16

Công văn 2373/TCT-CS của Tổng cục Thuế chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

17

Công văn 2374/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đặt hàng Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

18

Quyết định 39/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

19

Công văn 3864/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về thời gian thực hiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Quý Cao

20

Công điện 01/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền