Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.168 văn bản: Doanh nghiệp
01

Công văn 1892/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Hiền, tỉnh Thanh Hóa

02

Công văn 43/ĐKKD-GS của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật

03
04

Công văn 12765/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

05

Công văn 1554/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP và Thông tư 57/2021/TT-BTC về rà soát các khoản thu và miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp

06

Quyết định 391/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn

07

Công văn 1742/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

08

Quyết định 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

09

Công văn 711/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp năm 2023

10

Công văn 853/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số

11

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

12

Kế hoạch 8/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13

Công văn 897/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp

14

Công văn 2298/BTC-CST của Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

15

Quyết định 376/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

16
17

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ Quyết định 26/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

18

Công văn 535/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

19
20

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023