doanh nghiệp

Lọc bài viết theo:

Doanh nghiệp phải lưu giữ tài liệu nào? 31/01/2019

Việc lưu giữ tài liệu, hồ sơ của công ty trong quá trình hoạt động là một phần quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp phải lưu giữ tài liệu nào?

Sẽ công khai 100% hoạt động kiểm tra doanh nghiệp lên mạng 12/11/2018

Ngày 9/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Sẽ có Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp 28/09/2018

Đề án xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1255/QĐ-TTg ngày 26/09/2018