đoàn phí công đoàn

Lọc bài viết theo:

Lao động nước ngoài có phải đóng phí công đoàn? 26/10/2021

Ngoài tiền đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng, người lao động cũng rất quan tâm đến khoản phí công đoàn. Vậy người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng phí công đoàn không?

Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2021 17/06/2021

Bên cạnh bảo hiểm xã hội (BHXH), đoàn phí, kinh phí công đoàn cũng là một trong những khoản tiền mà doanh nghiệp lẫn người lao động phải đóng hàng năm. Vậy mức đóng các loại phí này trong năm 2021 là bao nhiêu?

Nghỉ thai sản có phải đóng đoàn phí công đoàn? 28/05/2019

Bất cứ ai tham gia tổ chức công đoàn đều có trách nhiệm đóng đoàn phí. Tuy nhiên, liệu có trường hợp nào đoàn viên được miễn đóng phí công đoàn?

Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018 28/06/2018

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dưới đây, LuatVietnam xin giới thiệu mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018.