đoàn phí công đoàn

Lọc bài viết theo:

Nghỉ thai sản có phải đóng đoàn phí công đoàn? 28/05/2019

Bất cứ ai tham gia tổ chức công đoàn đều có trách nhiệm đóng đoàn phí. Tuy nhiên, liệu có trường hợp nào đoàn viên được miễn đóng phí công đoàn?

Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018 28/06/2018

Trích nộp kinh phí công đoàn là trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Dưới đây, LuatVietnam xin giới thiệu mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2018.