Điều lệ công ty

Lọc bài viết theo:

Mẫu điều lệ công ty cổ phần cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 22/10/2021

Điều lệ công ty một văn bản pháp lý quan trọng của doanh nghiệp và phải được soạn thảo từ lúc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Dưới đây mẫu điều lệ công ty cổ phần được cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Doanh nghiệp tư nhân thành lập có cần điều lệ công ty? 07/09/2021

Điều lệ công ty là văn bản nội bộ quan trọng, được coi như là một bản “Hiến pháp” của mỗi doanh nghiệp. Vậy đối với doanh nghiệp tư nhân chỉ có duy nhất chủ doanh nghiệp, liệu quá trình hoạt động có cần phải sử dụng Điều lệ công ty không?

Có phải sửa đổi Điều lệ công ty khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực? 23/12/2020

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2014 sẽ hết hiệu lực. Nhiều cá nhân, tổ chức băn khoăn liệu có phải sửa đổi Điều lệ công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.