điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải

Lọc bài viết theo:

Tất tần tật điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không 25/01/2020

Kinh doanh vận tải hàng không là việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không nhằm mục đích sinh lợi. Để kinh doanh vận tải hàng không, thương nhân phải đáp ứng điều kiện luật định.

Điều kiện chung trong kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô 20/01/2020

Kinh doanh vận tải bằng ô tô bao gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Muốn kinh doanh vận tải bằng ô tô phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định mới 17/01/2020

Kinh doanh vận tải đường sắt là việc thực hiện vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường sắt nhằm mục đích sinh lợi và là ngành nghề có điều kiện bắt buộc phải tuân thủ nếu doanh nghiệp muốn tham gia.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức mới nhất 15/01/2020

Người kinh doanh các phương thức vận tải tham gia vào hoạt động vận tải đa phương thức phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật tương ứng với mỗi phương thức vận tải.