điều kiện công nhận kho ngoại quan

Lọc bài viết theo:

Kho ngoại quan là gì? Điều kiện công nhận kho ngoại quan 26/01/2020

Nhu cầu gửi giữ hàng hóa để chờ xuất khẩu hoặc nhập khẩu đã hình thành nên dịch vụ cho thuê kho ngoại quan ngày càng phát triển. Việc kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng những điều kiện nhất định.