điều chuyển xe

Lọc bài viết theo:

Bộ Xây dựng xin xe sang từ doanh nghiệp cho ‘nhiệm vụ đặc thù’ 16/04/2018

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin điều chuyển xe ô tô từ doanh nghiệp Nhà nước về Bộ sử dụng.