điều chỉnh giá đất

Lọc bài viết theo:

Chính phủ phải xây dựng khung giá đất phù hợp giá thị trường 11/07/2019

Ngày 14/6/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết 82/2019/QH14 về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể 09/04/2019

Khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể là những từ ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực đất đai. Tuy nhiên, 03 loại giá đất này có sự khác nhau từ cơ quan ban hành, trường hợp áp dụng….Dưới đây là phân biệt khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể.

Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 22/03/2019

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND và 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cho một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội.