Thông báo 328/TB-VPCP 2021 kết luận về Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí VN

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

____________

Số: 328/TB -VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 _____________

 

  Ngày 22 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và PVN. Sau khi nghe Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp báo cáo, ý kiến phát biểu của  các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

 1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu dự họp, hoàn thiện Tờ trình và Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí trực thuộc PVN, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Nêu rõ cơ sở pháp lý của các nội dung thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, các nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; theo đó, chỉ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

- Phân tích, làm rõ về ưu điểm, hạn chế của mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc và mô hình đơn vị hạch toán độc lập; việc lựa chọn mô hình một đơn vị quản lý cả 3 Nhà máy hay mỗi Nhà máy một đơn vị quản lý; đề xuất phương án tối ưu, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, khả thi và đúng quy định của pháp luật.

- Việc phân cấp cho đơn vị, phân quyền cho giám đốc đơn vị cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào Đề án để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sau khi hoàn thiện Tờ trình và Đề án như mục 1 nêu trên, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT, TP, NV, LĐ-TB&XH;

- Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại DN;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  các Vụ: KTTH, CN, TH, PL;

- Lưu: VT, ĐMDN (2) Thụ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 328/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 328/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 08/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!