Quyết định 861/QĐ-UBND Bình Thuận 2024 ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 861/QĐ-UBND

Quyết định 861/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ThuậnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:861/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Hải
Ngày ban hành:10/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

____________

Số: 861/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Bình Thuận, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Công Thương
cấp Giấy phép hoạt động điện lực

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012; Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghi ̣định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; Nghi ̣định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy đinh về trình t, thủ tục cấp giấy phép hoat động điện lưc

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 685/TTr-SCT ngày 27/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Công thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của  ̣ trưởng Bô ̣Công Thương quy định về trình tư,̣ thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

1. Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương.

2. Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương.

3. Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương.

4. Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

a) Tư vấn thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

b) Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

Thời gian ủy quyền: Đến hết ngày 31/3/2026 (Trường hợp trong thời gian được ủy quyền mà quy định của pháp luật có thay đổi đối với nội dung ủy quyền tại Điều 1 nêu trên thì Sở Công Thương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo cụ thể).

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực nêu trên theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của B trưởng B Công Thương quy đnh v trình t, thủ tục cấp giấy phép hoạt đng điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Công văn số 4045/UBND-KTN ngày 06/11/2015 củà Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy bàn nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, TTTT, KT. Thường

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Hải

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án di dời, nâng cấp đường dây 110kV từ ngăn lộ 172E15.10 trạm 220kV Đô Lương và 171E15.4 trạm 110kV Đô Lương đoạn từ Xuân Sơn, Lạc Sơn, Thịnh Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn huyện Đô Lương; điều chỉnh hạ ngầm tuyến 35kV đường dây 374 37E15.4, 376 E15.4 từ trạm 110kV Đô Lương đến vị trí cột số 4

Quyết định 846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án di dời, nâng cấp đường dây 110kV từ ngăn lộ 172E15.10 trạm 220kV Đô Lương và 171E15.4 trạm 110kV Đô Lương đoạn từ Xuân Sơn, Lạc Sơn, Thịnh Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn huyện Đô Lương; điều chỉnh hạ ngầm tuyến 35kV đường dây 374 37E15.4, 376 E15.4 từ trạm 110kV Đô Lương đến vị trí cột số 4

Điện lực, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi