Danh mục

Tra cứu Công văn về Điện lực

Có tất cả 285 văn bản: Điện lực
261

Công văn 4654/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương, phụ cấp lương đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
262

Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệt điện than

Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2008
263

Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2

Ban hành: 13/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
264

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về hệ thống điện đấu nối Nhà máy thủy điện Sơn La

Ban hành: 30/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
265

Công văn 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Ban hành: 03/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2008
266

Công văn 08/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về phương án đẩy nhanh phát điện Nhà máy điện Cà Mau 1

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2008
267

Thông báo 257/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về các dự án nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh, Cẩm Phả

Ban hành: 14/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2007
268

Công văn 1838/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ về việc Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Cà Mau

Ban hành: 27/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
269

Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về đảm bảo điện mùa khô năm 2007 - 2008 và xây dựng các dự án theo Quy hoạch điện VI do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện

Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2007
270

Công văn 3421/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chi phí tiền lương năm 2007 đối với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam

Ban hành: 25/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2007
271

Công văn 1332/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty cổ phần Mua bán điện

Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2007
272

Công văn 1781/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
273

Công văn 2259/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc hình thành Tổng công ty Điện lực dầu khí

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
274

Công văn 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

Ban hành: 06/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2007
275

Công văn 178/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng các công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 17/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
276

Công văn 3549/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc miễn kiểm tra chất lượng đối với thiết bị nhà máy nhiệt điện Sơn Động

Ban hành: 08/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2006
277

Công văn 2583/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thế đối với hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Ban hành: 20/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
278

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
279

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
280

Công văn 1834/CV-TCKT của Bộ Công nghiệp về việc tăng cường tổ chức quản lý giá bán điện sinh hoạt nông thôn

Ban hành: 06/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2003
Vui lòng đợi